• – Missiona on luoda yhteiskunta, joka on enemmän ihmisten omissa käsissä, ja saavuttaa yhdessä tekemällä parempi, ekologisempi ja solidaarisempi maailma.

  - Maanviljelijä Jukka Lassila, Oma Maa luomuosuuskunta

  Solidaarisuustaloutta? Kyllä kiitos!

  Tule mukaan kansainväliseen, oikeudenmukaisempaa taloutta edistävään verkostoon! Arvojamme ovat ekologisuus, demokraattisuus, tasavertaisuus ja aktiivinen yhteiskunnallinen osallistuminen. Valjastamme taloudellisen toiminnan palvelemaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia, voitontavoittelun sijaan.

  • sosiaalinen ja eettinen ulottuvuus huomioidaan kaikissa talouden toiminnoissa
  • tuotteet ja palvelut hyödyttävät yksilön ja yhteisön tarpeita paikallisesti ja globaalisti
  • demokraattista, läpinäkyvää ja osallistavaa päätöksentekoa
  • aktivoi ihmisistä talouden toimijoita

   

   

   

  SUSY-hanke

  SUSY - SUstainability and Solidarity in Economy on keväällä 2015 käynnistynyt Euroopan laajuinen yhteistyöhanke, johon Eetti osallistuu Suomesta. Hankkeessa mm. kerätään hyviä käytäntöjä solidaarisuustaloudesta eri puolilta maailmaa sekä järjestetään koulutuksia ja tapahtumia. Hankkeessa on mukana 26 järjestöä 23 Euroopan maasta.


  SUSY PARTNER IN FINLAND

  SUPPORTED BY


  This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of the SUSY initiative and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

  Facebook
  Twitter
  Youtube